Регламент

Aprobat prin
Ordinul nr. 1 din 23.06.2023

 

Regulament
intern de funcționare al Clubului de fitness
BIGSPORT GYM

I. Condiții generale
II. Accesul în sală
III. Regulile de comportament
IV. Abonamentele și politica de prețuri (Anexa 1)
V. Politica de retur
VI. Antrenorul personal
VII. Antrenamentele de grup
VIII. Alte servicii (solar, masaj, etc.)
IX. Protecția datelor cu caracter personal
X. Procedura de soluționare a reclamațiilor
XI. Declinarea răspunderii
XII. Informații de contact

 

I. Condiții generale

1.1. Prezentul Regulament, stabilește relațiile între S.C. „BIGSPORT” S.R.L. în calitate de prestator de servicii de sala de fitness sub marca BIGSPORT GYM (în continuare Clubul de fitness BIGSPORT GYM) și persoanele fizice și juridice, clienți ai Clubului, pentru efectuarea normală a activităților și ocupațiilor acestora, pentru ocrotirea sănătății lor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încăperilor și echipamentelor Clubului.

1.2. Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul nostru. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului și semnarea Formularului de Înscriere, certificați că ați luat la cunoștință Regulamentul și că vă obligați să îl respectați, fiind conștient de faptul că nerespectarea acestuia duce la anularea ședinței sau a abonamentului.

1.3. Odată cu comandarea și achitarea serviciilor noastre, înțelegem că ați luat cunoștință, în totalitate, cu detaliile descrise în acest Regulament sau ați cerut operatorilor noștri, fie prin apel telefonic, fie prin e-mail/ mesaj detaliile și caracteristicile importante ale Serviciilor pentru Dvs. și că comanda efectuată corespunde solicitării Dvs.

1.4. Orice persoană care beneficiază de unul sau mai multe servicii puse la dispoziție de Clubul de fitness BIGSPORT GYM, devine automat Membru al clubului.

 

II. Accesul în sală

2.1. Accesul în incinta clubului al membrilor abonați se va face pe baza cardului de abonament. Accesul în incinta clubului al persoanelor care nu sunt titulari de abonament de membru se va face numai după achitarea la casă a contravalorii serviciilor solicitate, alese din oferta disponibilă la acel moment.

2.2. Înscrierea în cadrul clubului se face pe baza Formularului de înscriere care conține datele de identificare ale membrului în corespundere cu actul de identitate deținut, informațiile de contact și poza actuală a titularului care urmează să devină membru al clubului BIGSPORT GYM.

2.3. Accesul în club este permis numai după completarea Formularului de înscriere cu date veridice, corecte și complete ale titularului acestuia și emiterea cardului de membru, care este strict personal și netransmisibil.

2.4. Membrilor care nu vor prezenta cardul de membru (fizic sau digital) la recepție – li se va refuza accesul în incinta zonei de antrenamente. Personalul BIGSPORT GYM nu au obligația de a permite accesul în sală a membrilor care au uitat sau pierdut cardul de membru.

2.5. La pierderea cardului de membru (pe suport din plastic sau hârtie, cât și a celui digital – sub formă de QR-code), membrii au posibilitatea de a restabili cardul lor de membru după plata serviciului respectiv în valoare de 50 MDL.

2.6. Cardurile pe suport de plastic emise în trecut pentru membrii clubului BIGSPORT GYM rămân a fi valabile până la încetarea abonamentelor respective. Carduri noi fizice pe suport din plastic nu se mai eliberează.

2.7. Este interzisă utilizarea de către o altă persoană a cardului de membru, decât titularul cardului. Utilizarea Cardului de Membru de către o altă persoană decât titularul cardului conduce la anularea cardului și la reținerea lui la recepția clubului (măsură luată în cazul cardurilor fizice, din plastic).

2.8. Abonații și clienții nu vor avea acces în zonele rezervate personalului, care vor fi semnalizate corespunzător.

2.9. Este strict interzis accesul în sala de fitness a copiilor sub 16 ani neînsoțiți de un adult. Părinții trebuie să fie responsabili pentru comportamentul copiilor lor și vor răspunde în mod direct pentru orice abateri de la Regulament ale acestora. Este categoric interzis accesul copiilor sub 7 ani în zona de antrenamente din motive de securitate.

2.10. Adolescenții cu vârsta până la 16 ani se pot antrena în bază de Abonament doar împreună cu un antrenor personal care va ghida obligatoriu activitățile fizice care pot fi practicate de aceștia.

2.11. Adolescenții cu vârsta între 16 și 18 ani pot opta fie pentru Abonamentul ECO care presupune accesul în sală în intervale de timp limitate (cu excepția orelor de vârf) sau în bază de Abonament Nelimitat, cu un antrenor personal.

Luni – Vineri 7:00-16:00/21:00-23:00 
Sâmbătă – Duminică 09:00-20:00

2.12. Clienții nu pot intra în incinta Clubului cu lucruri de vânzare, cu mostre sau materiale publicitare sau pentru a recruta sau intervieva persoane.

2.13. Consumul de droguri, medicamente și alte substanțe ilegale, precum și orice tranzacții cu astfel de produse sunt strict interzise în incinta Clubului.

2.14. Este strict interzisă deținerea de către membri sau de către invitații acestora a oricăror arme, în incinta clubului, inclusiv dar fără a se limita la arme albe, arme de foc, arme cu gaze, spray-uri paralizante sau electroșocuri.

2.15. Este interzis accesul cu animale de companie în incinta Clubului.

2.16. Conducerea își rezervă dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii și de a anula cardurile de abonament fără a returna vreo sumă acelor clienți care încalcă prezentul Regulament, precum și orice modificări ulterioare ale acestuia.

2.17. Vestiarul poate fi utilizat de către Membru numai pe parcursul unei singure intrări în incinta clubului. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele clubului. În fiecare seară după închiderea programului clubul își rezervă dreptul de deschide toate lacătele închise și de a evacua toate lucrurile din ele.

2.18. Pierderea cheii sau deteriorarea lacătului de la dulăpioarele din vestiare atrage după sine plata taxei în valoare de 50 MDL.

2.19. Clubul nu se face răspunzător de pierderea, deteriorarea sau furtul obiectelor personale.

2.20. Conducerea clubului poate interzice accesul sau îndepărta din Club persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ în cuprinsul prezentului Regulament, creează disconfort, îi deranjează pe ceilalți membri ai clubului, provoacă daune materiale sau de imagine Clubului etc. În aceste cazuri conducerea clubului poate dispune și anularea cardului de abonament și rezilierea de plin drept a contractului de abonament, fără intervenția instanței judecătorești, fără termen de grație și fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

 

III. Reguli de comportament

3.1. În scopul de a asigura siguranța, disciplina și respectul în cadrul spațiului destinat antrenamentelor, membrii clubului și vizitatorii au obligația de a respecta următoarele reguli:

3.2. Respectați regulile de igienă:
       a. Folosiți întotdeauna prosoape pentru a acoperi aparatele și băncile în timpul     antrenamentului.
       b. Folosiți produse de igienă personală și deodorante înainte de antrenament.

3.3. Echipament și îmbrăcăminte adecvată:
       a. Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată pentru antrenament.
       b. Nu folosiți încălțăminte de stradă în zona de antrenament.

3.4. Respectați programul și timpul de utilizare al aparatelor:
       a. Nu stați prea mult timp pe un aparat dacă știți că alți clienți așteaptă să îl folosească.
       b. În cazul în care este necesar, limitați timpul petrecut pe un aparat la un interval         rezonabil.

3.5. Respectați programul de muncă al clubului:
       a. Serviciile clubului sunt disponibile conform următorului program de activitate, iar membrii clubului sunt rugați să își încheie antrenamentul cu 15 minute înainte de închidere, pentru a reuși să își realizeze rutina de igienă:

       Luni – Vineri: 07.00 – 23.00
       Sâmbătă – Duminică: 09.00 – 20.00 

       Sucursala din or. Cricova
       Luni – Vineri: 07.00 – 22.00
       Sâmbătă – Duminică: 09.00 – 20.00

       b. Conducerea Clubului își rezervă dreptul de gestionare și modificare a orelor de funcționare în situații speciale (sărbători oficiale, momente structurale, lucrări tehnice, situații excepționale, etc.). Aceste modificări vor fi afișate la recepția clubului și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram.
       c. În toate cazurile, respectarea orarelor de funcționare este condiționată și de respectarea orarelor pentru antrenamente (circa 2 ore) sau orarul sesiunilor de grup (1 oră).

3.6. Siguranța personală:
       a. Ascultați și respectați instrucțiunile personalului sălii de fitness.
       b. Nu vă antrenați dacă sunteți răcit, aveți febră sau suferiți de o afecțiune care vă poate pune în pericol sănătatea.
       c. Utilizați întotdeauna echipamentul de protecție corespunzător în timpul antrenamentelor.

3.7. Comportamentul în sala de fitness:
       a. Respectați și fiți politicoși față de ceilalți clienți și personalul sălii de fitness.
       b. Nu utilizați un limbaj obscen sau deranjant.
       c. Nu deranjați alte persoane în timpul antrenamentului.

3.8. Securitatea obiectelor personale:
       a. Nu lăsați obiecte de valoare nesupravegheate în zona de antrenament.
       b. Utilizați dulapurile sau spațiile special destinate pentru păstrarea obiectelor personale și asigurați-vă că le blocați în mod corespunzător.

3.9. Interdicții:
       a. Fumatul, inclusiv țigările electronice nu sunt permise în incinta clubului.
       b. Nu este permisă utilizarea substanțelor interzise sau abuzul de alcool în incinta sălii de fitness.
       c. Nu este permisă introducerea animalelor de companie în sala de fitness.
       d. Nu este permis consumul de alimente în sala de fitness.

3.10. Notificarea incidentelor: Raportați personalului orice incident sau accident care are loc în timpul antrenamentului.

3.11. Consecințe: Încălcarea regulamentului poate duce la restricționarea sau suspendarea accesului la sala de fitness.

IV. Abonamentele și politica de prețuri

4.1. Prețurile abonamentelor variază în funcție de durata, numărul de ședințe incluse, orarul de acces sau alte servicii conexe incluse. Administrația Clubului poate modifica politica de prețuri pentru ședințele de antrenament, abonamentele individuale sau de grup fără vreo notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

4.2. Abonamentele ECO și Abonamentele All inclusiv (sală + antrenamente de grup) sunt active doar în sala în care au fost procurate, cu excepția Abonamentului Full Access care permite utilizate în orice sală din rețeaua BIGSPORT GYM.

4.3. Abonamentele procurate vor fi activate în decurs de 7 zile din momentul achitării valorii abonamentului, în caz contrar după expirarea acestui termen, acestea vor fi activate automat și urmează a curge termenul de valabilitate corespunzător abonamentului procurat, chiar și în cazul în care titularul nu frecventează sala.

4.4. Durata normală a antrenamentelor individuale, de grup, etc. nu va depăși 120 minute.

4.5. Abonamentele cu valabilitate de 1 an se pot suspenda (îngheța) pe o perioadă de 60 zile, cele de 3 luni pe o perioadă de 14 zile, specificând din timp perioada exactă a suspendării, telefonic sau personal la recepția clubului, însoțit de cardul de acces digital sau cel fizic, din plastic. Abonamentele de o lună nu pot fi suspendate.

4.6. Suspendarea abonamentului din motive medicale este posibilă numai în perioada de  valabilitate al abonamentului, în baza prezentării de către membru a unui document medical, care să interzică expres membrului respectiv practicarea de exerciții fizice, cu indicarea perioadei în care efortul fizic este contraindicat. Durata suspendării pentru condiții medicale nu poate depăși trei luni de zile pentru abonamentele de 12 luni. Abonamentele lunare, cele cu durata de 3 luni și sesiunile individuale de antrenament nu pot fi suspendate.

4.7. Transferul abonamentului valabil doar în cadrul unei săli în alta și schimbul de titular pentru abonamentele anuale și cele de 3 luni este posibilă, doar contra cost, achitând taxa de 200 MDL pentru fiecare solicitare

4.8. Substituirea abonamentului procurat inițial, cu un alt tip de abonament, este posibilă doar după maxim 2 ședințe efectuate după procurarea primului tip de abonament și doar prin compensarea sumei acestuia.

4.9. Abonamentele cu antrenor, prevăd un terment de valabilitate care diferă în dependență de tipul acestuia.
1 ședință cu antrenor personal – este valabil 24h.
10 ședințe cu antrenor personal – sunt valabile 60 de zile.

4.10. Abonamentele și sesiunile de antrenament procurate în cadrul unor campanii promoționale, la un preț redus față de ofertele standard, nu pot face obiectul unor returnări sau modificări. Pentru aceste abonamente și sesiuni de antrenament pot fi aplicabile limitări cu privire la numărul de oferte disponibile, restricționări ale orarului de acces în sală sau redusă durata antrenamentelor după caz, în conformitate cu condițiile promoției.

4.11. Certificatele de tip cadou se preschimbă doar pe abonamente standard corespunzător valorii certificatelor în cadrul perioadei de valabilitate a certificatelor. Valorificarea certificatelor cadou în cadrul ofertelor promoționale nu esti permisă. Schimbarea certificatelor pe valoarea lor nominală în bani nu se permite, precum nu se permite nici reducerea valorii abonamentului cu restituirea diferenței în bani.Certificatele de tip cadou au termenul de valabilitate de 3 luni de la data procurării. Certificatul poate fi utilizat doar integral și este valabil doar cu bonul de plată atașat.La utilizarea certificatului acceptați expres Regulamentul sălilor de fitness BIGSPORT GYM.

V. Politica de retur

5.1. În conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului, oferim clienților noștri posibilitatea de a returna valoarea abonamentelor standard procurate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data procurării sau efectuării primei sesiuni de antrenament, după caz, în situația în care sa înregistrarea o cerere motivată în acest sens în adresa administrației Clubului cu indicarea în baza motivelor sau în alte circumstanțe survenite independent de voința clientului, care nu permit desfășurarea în continuarea a antrenamentelor (de ex. Condiția medicală nu permite frecventarea sălii de fitness).

5.2. Restituirea contravalorii serviciilor va fi efectuată în cel mult 30 de zile din momentul înregistrării cererii de retur, din care vor fi reținute valoarea fiecărei.

5.3. Alte motive de ordin personal ale Dvs. nu constituie temei de restituire a valorii abonamentului și de returnare a banilor pentru aceasta de către club.

5.4. În cazul în care întreruperea are ca motiv întemeiat, cu prezentarea confirmărilor respective, la încetarea abonamentului, clubul restituie Dvs. parțial suma achitată, proporțional cu perioada frecventată (exemplu: frecventarea unei ședințe din abonament se va considera ca echivalent a sumei de 80 MDL, o lună frecevntată se va considera echivalent a unui abonament nelimitat lunar de 500 MDL) cu excepția abonamentelor lunare, care nu se restituie.

5.5. Returul valorii serviciilor deja prestate, precum și a valorii abonamentelor procurate în cadrul ofertelor promoționale sau a certificatelor cadou nu se admite.

5.6. Pentru a întrerupe abonamentul sau pentru a restitui parțial/integral suma achitată, beneficiarul abonamentului se apropie la recepția clubului unde a procurat acest abonament cu un act de identitate, abonamentul și bonul fiscal eliberat la procurarea abonamentului. Tot aici se îndeplinește cererea de retur în baza căreia se face recalculul și se restituie parțial/integral suma beneficiarului de abonament.

VI. Antrenorul personal

6.1. Serviciile antrenorilor personali sunt prestate de către antrenori – persoane fizice, pe contul și pe riscul propriu. Administrația clubului nu răspunde sub nici o formă pentru prejudiciile cauzate de către antrenori membrilor clubului.

6.2. Întârzierea la ședință mai mult de 15 min., oferă dreptul Antrenorului de a nu admite intrarea clientului la ședința respectivă și poate fi considerată ca frecventată de client.

6.3. Se interzice prestarea serviciului de antrenor-extra fără achitarea comisionului la recepție, în cazul în care acesta prestează serviciu fără achitare - comision, va fi restricționat accesul în sală.

6.4. Antrenorul ce închiriază sala și nu are abonament la sală, nu are dreptul sub nici o formă de a se afla el însuși în sală, fără a achita ședința sau Abonamentul, în caz contrar se va restricționa posibilitatea de a presta servicii.

6.5. Membrilor care efectuează exerciții cu greutăți mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al Clubului. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutățile precum și orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei ședințe de antrenament.

VII. Antrenamentele de grup

7.1. Antrenamentele de grup încep conform grilei de program revizuită și durează 50 minute.

7.2. Accesul și participarea membrilor la clasele de grup fitness organizate de către Club se va face doar în limita locurilor disponibile.

7.3. În sălile de antrenament, Abonații sunt obligați să amplaseze echipamentele și accesoriile folosite (haltere, greutăți, etc) în locul special amenajat pentru amplasarea acestora. În caz de pierdere sau deteriorare a echipamentelor, acestora li se va imputa contravaloarea bunurilor. De asemenea este strict interzis folosirea echipamentului și accesoriilor din sala de forță în sala de antrenamente în grup și invers.

VIII. Alte servicii (solar, masaj, etc.)

8.1. Serviciile de solar și de masaj care sunt prestate în incinta sălilor de fitness BIG SPORT GYM fac obiectul unor contracte separate încheiate cu prestatorii de servicii respective.

8.2. Serviciile de solar și/sau de masaj sunt prestate de către prestatori – persoane fizice sau juridice pe contul și pe riscul propriu. Administrația clubului nu răspunde sub nici o formă pentru prejudiciile cauzate de către alți prestatori de servicii membrilor clubului.

IX. Protecția datelor cu caracter personal

9.1. Conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa în instanțele competente.

9.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe parcursul valabilității relației contractuale între Client și Prestator și timp de 2 ani de zile din momentul încetării acestei relații.

9.3. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale, după încetarea relațiilor contractuale între Club și Dvs. ca client și să solicitați ștergerea datelor. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

9.4. Refuzul acordului la prelucrarea datelor cu caracter personal face imposibilă continuarea contractului și acesta va fi rezoluționat unilateral de către Club.

9.5. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

9.6. Clubul își rezervă dreptul de a instala camere de supraveghere în interiorul clubului în vederea asigurării securității și ordinii publice. În același timp este interzisă efectuarea de fotografii și filmarea în interiorul clubului fără acordul conducerii clubului și achitarea plății respective pentru realizarea sesiunilor foto/video.

9.7. Realizarea sesiunilor foto/video în incinta sălii de fitness este posibilă doar după achitarea plății în valoare de 200 MDL pentru orice sesiune cu durata de până la 120 minute. În toate cazurile realizarea materialelor foto/video va fi efectuată doar cu respectarea celorlalți membri ai clubului și cu permisiunea conducerii clubului.

X. Procedura de soluționare a reclamațiilor

10.1. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția oricărei săli BIGPORT GYM în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.
Cererea va trebui să conțină obligatoriu următoarele elemente:
Persoane fizice:
       - numele și prenumele persoanei care adresează plângerea.

       - datele de identificare: domiciliu, IDNP, serie și număr de buletin.
       - descrierea completă a evenimentului, data când s-a produs și, dacă este cazul, ora la care s-a produs.
       - adresa completă și corectă la care răspunsul din partea Clubului va fi expediat.
       - data întocmirii.
       - semnătura persoanei care adresează cererea.

Persoane juridice:
       - denumirea, calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice).
       - adresa juridică, cod fiscal, telefon de contact.
       - descrierea completă a evenimentului, data când s-a produs și, dacă este cazul, ora la care s-a produs.
       - adresa completă și corectă la care răspunsul din partea Clubului va fi expediat.
       - data întocmirii.
       - ștampila dacă este vorba de o persoană juridică care deține ștampilă.în decurs de 48h de la

10.2. Cererea privind acesarea și eliberarea înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, poate fi făcută, doar în decurs de 48h de la de la data producerii evenimentului.

10.3. BIGSPORT GYM își rezervă dreptul de a refuza soluționarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc și nu garantează soluționarea favorabilă a acestora.

10.4. Cererile expediate prin modalități electronice, nu vor luate în considerate în situația în care nu respectă cerințele față de documentul electronic.

10.5. Nu se admite expedierea cererilor prin intermediul rețelelor de socializare și a mesageriei electronice.

10.6. Cererile depuse în mod corespunzător vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare, cu informarea despre rezultatele examinării în modalitatea în care acestea au fost recepționate.

10.7. În vederea protejării drepturilor consumatorului, persoanele sunt încurajate să soluționeze în mod amiabil a litigiilor prin negocieri directe, în calitate de procedură prealabilă obligatorie.

10.8. În situația în care soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor este imposibilă, persoane se vor adresa în instanța de judecată competentă în conformitate cu legislația în vigoare.

XI. Declinarea răspunderii

11.1. Membrii clubului declară implicit prin folosirea serviciilor oferite de către club că nu suferă de probleme de sănătate și că sunt apți din punct de vedere medical pentru folosirea facilitaților oferite de către club (aparate fitness și sauna).

11.2. Prestatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau pierderi de vieți înregistrate în incinta clubului. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a preveni producerea oricăror evenimente sau situații de natură a prejudicia clienții și abonații Clubului.

11.3. Clubul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și se obligă să aducă la cunoștința membrilor și clienților regulamentul în forma actualizată prin afișarea acestuia în interiorul Clubului și prin punerea la dispoziție în formă scrisă, pe site-ul oficial.

11.4. Regulamentul intern de funcționare este obligatoriu pentru orice persoana care beneficiază de serviciile clubului, clubul rezervându-și dreptul de a lua orice măsuri juste față de cei care nu îl respectă, în conformitate cu prevederile de mai sus.

XII. Informații de contact

12.1. Prestatorul de servicii – S.C. „BIGSPORT” S.R.L.
12.2. Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Codreanu, 69/A.
12.3. Adresa de email pentru propuneri și reclamații: : office@bigsport.md
12.4. Ultima actualizare – 01.10.2023

 

Abonamente și politica de prețuri

Abonamente de tip STANDARD 
(cu acces strict în filiala în care a fost procurat)

 • 1 LUNĂ SALĂ DE FORȚĂ + ANTRENAMENTE ÎN GRUP NELIMITAT (550 LEI) - acest tip de abonament este activ timp de 1 lună și presupune accesul atât în sală de forță cît și la antrenamente în grup. Abonamentele de o lună nu pot fi suspendate.
 • ECO-ABONAMENT (400 LEI) - presupune accesul în sală de forță (nu include antrenamente în grup) în intervale de timp limitate (cu excepția orelor de vârf):
  Luni – Vineri 7:00-16:00/21:00-23:00
  Sâmbătă – Duminică 09:00-20:00
 • 1 ANTRENAMENT SALĂ DE FORȚĂ/ANTRENAMENTE ÎN GRUP (80 LEI) - presupune frecventarea unei singure ședințe la sală de forță sau antrenamente în grup.

Abonamente de tip FULL ACCES 
(cu acces în toate filiale din rețeaua BIGSPORT GYM)

 • 12 LUNI NELIMITAT (3900 LEI) – acest abonament este activ timp de 12 luni și presupune accesul doar în sală de forță, nu include antrenamente în grup. Perioada de înghețare a acestui abonament fiind de 60 zile (total), specificând din timp perioada exactă a suspendării, telefonic sau personal la recepția clubului, însoțit de cardul de acces digital sau cel fizic, din plastic.
 • 3 LUNI NELIMITAT (1300 LEI) – acest abonament este activ timp de 3 luni și presupune accesul doar în sală de forță, nu include antrenamente în grup. Perioada de înghețare a acestui abonament fiind de 14 zile (total), specificând din timp perioada exactă a suspendării, telefonic sau personal la recepția clubului, însoțit de cardul de acces digital sau cel fizic, din plastic.
 • 1 LUNĂ NELIMITAT (500 LEI) – acest abonament este disponibil timp de 1 lună și presupune accesul doar în sală de forță, nu include antrenamente în grup. Abonamentele de o lună nu pot fi suspendate.

Abonamente pentru Antrenor personal
(cu acces strict în filiala în care a fost procurat)

 • 1 ȘEDINȚĂ CU ANTRENOR PERSONAL (200 LEI) - presupune ghidarea și monitorizarea dvs pe parcursul unei singure ședințe de către un antrenor personal. Acest serviciu este disponibil doar numai după achitarea la casă a contravalorii serviciilor, ce permite accesul în sală de forță.
 • 10 ȘEDINȚĂ CU ANTRENOR PERSONAL (1500 LEI) - presupune ghidarea și monitorizarea dvs pe parcursul a 10 ședințe de către un antrenor personal. Acest serviciu este disponibil doar numai după achitarea la casă a contravalorii serviciilor, ce permite accesul în sală de forță. Termenul de realizare a celor 10 antrenamente este de 60 de zile de la data primului antrenament efectuat. Abonamentul nu prevedere termen de suspendare suplimentar. Stabilirea programului de antrenamente se face împreună cu antrenorul personal, ales de către membrul clubului, din lista pusă la dispoziție la Recepția filialei unde a fost procurat abonamentul.

Abonamente pentru Antrenamente în grup
(cu acces strict în filiala în care a fost procurat)

 • 1 LUNĂ NELIMITAT (480 LEI) – acest abonament este activ timp de 1 lună și prevede frecventarea antrenamentele de grup conform grilei de program disponibilă la acel moment. Abonamentele de o lună nu pot fi suspendate.

Servicii adiționale
(valabile în toate filiale din rețeaua BIGSPORT GYM)

 • RESTABILIRE CARDULUI DE MEMBRU (50 LEI) – acest serviciu permite reînoirea cardului titularului digital sau cel fizic, din plastic.
 • RESTABILIRE CHEIE (50 LEI) – în cazul pierderii sau deteriorării cheii de la dulap, acest serviciu permite restabilirea acesteia.
 • TRANSFER PE ALTĂ PERSOANĂ (200 LEI) – presupune schimbul de titular a abonamentului valabil. Opțiune valabilă pentru abonamentele cu valabilitatea de 3 luni și un an.
 • SERVICII FOTO/VIDEO (200 LEI) – acest serviciu permite realizarea sesiunilor foto/video în incinta sălii de fitness. Durata unei sesiuni foto nu poate depăși 120 minute.
 • GIFT CARD - certificatul-cadou este un document confirmativ al achitării unei anumite sume de bani corespunzător valorii acestuia în cali