REGULAMENT

REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE 

A CLUBULUI DE FITNESS BIGSPORTGYM 

(pentru clienți)

1. Accesul în incinta clubului de fitness „BIGSPORTGYM” se poate face doar în baza cardului de membru pe care membrul trebuie să îl prezinte, în mod obligatoriu, la recepție, pentru fiecare intrare în parte;

2. Sumele plătite de către membri, cu titlul de preț al abonamentului BIGSPORTGYM, nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia;

3. Toți membri pot beneficia de suspendarea (înghețarea) abonamentului la cerere,fara a achita taxa.

4. Abonamentele procurate la ofertă, nu prevăd termen de suspedare.

5. Toate Abonamentele sunt active doar în filiala în care a fost procurat,excepție face doar Abonamentul Nelimitat Anual Standard 3000 lei,respectiv doar acest abon are acces în toate Filialele;

6. Abonamentul Nelimitat este prevăzut cu acces în club nu mai mult de 120 min.

7. Transferul abonamentului din  cadrul unei filiale in alta și transferul abonamentului de pe o persoană pe alta ,este posibil achitând  taxa de 200 lei.

8.  Abonamentele cu antrenor, prevăd un termen de valabilitate care diferă în dependență de tipul acestuia. Ședințele care nu vor fi efectuate în termenul prestabilit, nu se restabilesc sub nici o forma.

  • 10 antrenamente – 60 zile

9. Pierderea sau nerestituirea la plecare a cheii/numerașului de la vestiar și/sau a prosopului atrage după sine plata taxei impusă de către conducerea clubului, cu titlu de taxă de înlocuire (50 MDL).  Din momentul încredințării cheiței/numerașului de la vestiar, deveniți singurul responsabil de ea până la finalul antrenamentului, de asemenea este interzis ca aceasta să fie lăsată la recepția clubului. Se impune o taxa de 50 lei si in cazul deteriorarii cheitei (indiferent de modalitatea in care a fost deteriorata).

10. Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei persoane. Încredințarea cardului de membru, de către titularul acestuia unei alte persoane, atrage după sine rezilierea Abonamentului;

11. Pierderea cardului nu atrage alte obligații de plată decât suma aferentă reînnoirii cardu-lui titularului în valoare de 50 Lei;

12. Substituirea abonamentului procurat inițial, cu un alt tip de abonament, este posibila doar după maxim 2 ședințe efectuate după procurarea primului tip de abonament și doar prin compensarea sumei acestuia;

13. Abonamntele deja procurate pot fi activate în decurs de 7 zile, în caz contrar după expirarea acestui termen, acestea vor fi activate automat;

14. Membrii pot solicita, de-asemenea, suspendarea abonamentului, pentru motive de natură medicală, ca urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pentru o durată de maxim 3 luni. Suspendarea abonamentului din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către membru a unui document medical, care să interzică expres membrului respectiv practicarea de exerciții fizice, cu indicarea perioadei în care efortul fizic este contraindicat.

15. Conducerea clubului și angajații acestuia nu vor răspunde pentru obiectele de îmbrăcăminte, încălțăminte sau orice alte obiecte personale sau obiecte de valoare, care sunt deteriorate, pierdute sau furate;

16. Copiii pana la 16 ani, au acces în incinta clubului de fitness numai cu prezența antrenorului personal.
Adolescentii cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani –Acces strict doar cu Eco-Abonamentul,cu prezentarea buletinului de identitate.

17. Membrii clubului sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (haine şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament);

18. La încheierea fiecărei ședinţe de antrenament, membrii clubului sunt obligați să pună la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutățile precum și orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului;

19. Membrii nu au acces în zonele din cadrul clubului BIGSPORTGYM care sunt destinate exclusiv personalului;

20. În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, toți membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape și să depoziteze orice deșeuri în spațiile special amenajate în acest scop în incinta clubului;

21. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea/posesia de către membrii clubului a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electroșocuri), în incinta clubului BIGSPORTGYM.

22. Se interzice utilizarea în incinta clubului BIGSPORTGYM a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi membri ai clubului, cât şi faţă de personalul BIGSPORTGYM.

 23. Se interzice prestarea serviciului de antrenor-extra fără achitarea comisionului la recepție,în cazul în care acesta prestează serviciu fără achitare - comision, va fi restricționat accesul în sală.

24. Antrenorul ce arendează sala și nu are abonament la sală,nu are dreptul sub nici o formă de a se antrena el însăși  în sală(antrenament propriu),fără a achita ședința ,în caz contrar se va restricționa accesul de a presta servicii .

25. Orice tip de Fotosesie trebuie coordonată cu administrația sălii.

NOTĂ: Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile clubului BIGSPORTGYM trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia clubului;

26. Serviciile clubului de fitness BIGSPORTGYM sunt disponibile conform programului:

              Luni-Vineri: 0700 – 2300                             Sîmbătă-Duminică: 0900 – 2000

Conducerea Clubului își rezervă dreptul de gestionare și modificare a orelor de funcționare în situații speciale (sărbători oficiale, momente structurale, lucrări tehnice, situații excepționaleetc.) . Aceste modificări vor fi afișate la recepția clubului și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram.

27. Administrația își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și se obligă să aducă la cunoștință membrilor și clienților Regulamentul în formă actualizată prin afișarea acestuia în incinta clubului și prin punerea la dispoziție în formă scrisă, pe site-ul official al clubului ;

28. Conducerea își rezervă dreptul de a desface contractul de prestări servicii și de a anula card-urile de abonament fără a returna vreo sumă acelor clienți care încalcă prezentul Regulament de Ordine Interioară, precum și orice modificări ulterioare ale acestuia.

Cunoașterea, însușirea și respectarea REGULAMENTULUI  INTERN DE FUNCȚIONARE A CLUBULUI DE FITNESS BIGSPORTGYM este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul nostru

Prin plata unei ședințe sau a abonamentului, certificați că ați luat la cunoștință cu Regulamentul intern de funcționare și că vă obligați să îl respectați, fiind conștient de faptul că nerespectarea acestuia duce la anularea ședinței sau a abonamentului.


DESCRIEREA  TIPURILOR DE ABONAMENT

SALĂ DE FORȚĂ

1. 12 LUNI NELIMITAT – acest abonament este disponibil timp de 12 Luni pentru serviciile la SALĂ DE FORȚĂ( nu prevede antrenamente de grup,cu acces in toate FILIALELE BIGSPORTGYM.
Perioada de înghețare a acestui abonament fiind de 60 Zile în total;

2. 3 LUNI NELIMITAT – acest abonament este disponibil timp de 3 Luni pentru serviciile de SALĂ DE FORȚĂ cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM în care a fost procurat acest abonament.
Perioada de înghețare a acestui abonament fiind  de 15 Zile în total;

3. 1 LUNĂ NELIMITAT BĂRBAȚI – acest abonament este disponibil timp de 1 Lună pentru serviciile la  SALĂ DE FORȚĂ,cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM în care a fost procurat acest abonament .
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 7 Zile în total;

4.  1 LUNĂ NELIMITAT FEMEI – acest abonament este disponibil timp de 1 Lună pentru serviciile de SALĂ DE FORȚĂ cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM, în care a fost procurat acest abonament.
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 7 Zile în total;

5. 1 LUNĂ NELIMITAT ECO-ABONAMENT - acest abonament este disponibil timp de 1 Luna pentru serviciile la  SALĂ DE FORȚĂ cu acces strict în FILIALA BIGSPORTGYM în care a fost procurat,cu interval de timp 7:00-15:00; 21:00-23:00.
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 7 Zile în total;


ANTRENAMENTE ÎN GRUP

1. 1 LUNĂ NELIMITAT– acest abonament este disponibil timp de 1 Lună pentru serviciile de ANTRENAMENTE ÎN GRUP cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM în care a fost procurat acest abonament.
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 7 Zile în total;

2.  3 LUNI NELIMITAT– acest abonament este disponibil timp de 3 Luni ,pentru serviciile de ANTRENAMENTE ÎN GRUP cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM în care a fost procurat acest abonament.
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 15 Zile în total;

3. 1 LUNĂ ALL INCLUSIVE– acest abonament este disponibil timp de 1 Lună pentru serviciile de ÎN GRUP + SALĂ ANTRENAMENTE DE FORȚĂ cu acces strict în filiala BIGSPORTGYM în care a fost procurat acest abonament.
Perioada de înghețare a acestui abonament timp de 7 Zile în total.

S.C. „BIGSPORT” S.R.L.
Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău
Cod fiscal: 1013600034282,
Nr. de contact: +373 78 47 87 58
IBAN: MD10PR002251174327001498
BC «ProCreditBank» SA  Chișinău