CONTACTEBIGSPORTGYM BUIUCANI

Adresa: Chișinău, str. Alba Iulia 168

Contacte: +373 (068) 47-87-57

Grafic de lucru:
Lu-Vn: 7:00 -23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00


BIGSPORTGYM CIOCANA

Adresa: Chișinău, str. Ion Dumeniuc 12

Contacte: +373 (078) 68-51-04

Grafic de lucru:
Lu-Vn: 7:00 - 23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00


BIGSPORTGYM POȘTA VECHE

Adresa: Chișinău, str. Socoleni 7

Contacte: +373 78 478 758

Grafic de lucru:
Lu-Vn: 7:00 - 23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00BIGSPORTGYM BOTANICA

Adresa: Chișinău, str. Brâncuși 3

Contacte: +373 797 49 298

Grafic de lucru:
Lu-Vn: 7:00 -23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00


BIGSPORTGYM CRICOVA

Adresa: or. Cricova, str. Chișinăului 80

Contacte: +373 79355796

Grafic de lucru:
Lu-Vn: 7:00 - 23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00BIGSPORTGYM catr.SCULENI

Adresa
Chișinău, str. Calea Ieşilor 10

Contacte
+373 68465344

Grafic de lucru
Lu-Vn: 7:00 -23:00
Sm: 9:00 - 20:00
Dm: 9:00 - 20:00